کلیاتی پیرامون #پویش_سپاس از همیاران توسعه ایران

 شود جهان لب پر خنده ای، اگر مردم                 کنند دست یکی، در گرهگشایی هم  
صائب تبریزی

هدف از اجرای طرح سپاس
– ایده طرح سپاس برای دیده شدنِ افرادی که در جامعه، کارهای کوچک، ولی ارزشمندی را انجام میدهند
شکل گرفت تا بقیه افراد جامعه از تاثیر این کارها، آرامشی هر چند ناچیز دریافت کنند.
– پویش سپاس، بر این فرض مبتنی است که کمک به توانمندسازی کنشگران توسعهخواه و بسترسازی
برای انجام اقدامهای کوچک توسعهای از سوی آنها، راهبرد مناسبی برای نیل به توسعه در ایران است.
– افرادی که بدون هیچ چشمداشتی و صرفاً مبتنی بر ارزشهای انسانی، دنیا را برای همنوعان خود جای
بهتری جهت زندگی میکنند، شایسته تقدیر هستند.
– طرح سپاس برای کمک به این افراد است تا برای ادامه راه از نفس نیفتند و بیمهریِ احتمالی بخشهایی
از جامعه، آنها را خسته نکند.
مرور تجارب پیشین
پیشتر، موسسه پژوهشی کودکان دنیا در راستای سپاس از افرادی که در کنار ما و در محله ما زندگی
میکنند و خدماتی ارائه میکنند که به بهتر شدن زندگی ما کمک میکند برنامههایی ساده و مشارکتی با
مخاطب کودک برای سپاس از این افراد، ترتیب داد. تقدیر از پاکبانها، آتشنشانها، موسسه کارستان، تجلیل
از جانبازان جنگ و سپاس از همسایهها، جزو برنامههای این موسسه بود. از دید این موسسه سپاس از کسانی
که شایسته تقدیر هستند بازی برد – بردی است که بیشتر برای خود ما مفید است.
اصول لازمالرعایه در طرح سپاس
– این آیین باید به گونهای برگزار شود که موجب رضایت قلبی و آرامش خاطر و خرسندیِ شخص شود.
– از اصول استمرارِ این برنامه، ساده گرفتن، مشارکتی بودن و تقسیم وظایف میان افراد داوطلب است.
– نوع مراسم علاوه بر سادگی برای اشخاص مختلف یکسان اجرا نمیشود، نوع مراسم به اقتضاء حال و
هوای شخص برگزار میشود.
استمرارِ ارتباط با افرادی که مورد سپاس قرار گرفتهاند از دیگر نکاتی است که باید جدی بگیریم
مخاطبین طرح سپاس
۱سپاس شوندگان شامل همیاران توسعه ایران است که پیشتر تعریف آنها در یادداشتی جداگانه ارائه شد
۲سپاس کنندگان شامل علاقه مندان به توسعه ایران به همراه حضور داوطلبانه کودکان برای انتقال و آموزش
ایده سپاس به نسل آینده است.
رویکرد در انتخاب تقدیر شوندگان
رویکرد این طرح تقدیر از افرادی است که گامهای کوچک اما موثری برای توسعه ایران برداشتهاند نه لزوماً
تقدیر از افراد برجسته و مشهور، که البته تقدیر و تجلیل از مقام شامخ نخبگان، همواره مورد توجه بوده است.
شود جهان لب پر خنده ای، اگر مردم کنند دست یکی، در گرهگشایی هم صائب تبریزی
۲
رویکرد در تعیین تقدیر کنندگان
تقدیر کننده لزوماً نهادی رسمی و ملی برای شناسایی افراد تقدیر شونده نیست و هر شخصی، توانایی و آزادی
انتخاب فرد تقدیر شونده را دارد، این یک مسئولیت اجتماعی است که برعهده شخص تقدیر کننده است.
شیوه و فرایند اجرا
پس از انتخاب شخص تقدیر شونده، در جهت اجرای مراسم لازم است که به نحوی، از علاقهمندیهای شخص
مطلع شویم این آگاهی یا از طریق پرسش از اطرافیان نزدیک وی و یا با پرسش از خود شخص حاصل شود.
شایان ذکر است که آیین سپاس با یک تشکر زبانی ساده و بیآلایش و صمیمانه در یک تماس تلفنی یا
حضوری، یا با ارسال یک پیامک یا نامهای الکترونیکی یا با ارسال یک دستنوشته ساده نیز قابل انجام است.
مکان مراسم
با توجه به لزوم ساده بودن مراسم، میتوان آن را در منزل خود شخص یا منزل یک دوست، محل کار،
پارک و یا حتی در یک کافه برگزار کرد.
نوع و میزان هدیه
میزان و ارزش مادی هدیهای که به تقدیر شونده داده میشود، مهم نیست، بلکه این ارزش معنوی هدیه است
که باید برای شخص به صورت خاطرهای ماندگار ثبت شود. اهدای کتاب، اهدای عکس یادگاری، اهداء گل،
لوح سپاس، تهیه یک آلبوم تصویری و یا هر چیز دیگری که ارزش معنوی برای تقدیر شونده داشته باشد.
همراهی کنندگان
همراهان گروه کوچکی است متشکل از بانیان سپاس و دوستان شخص تقدیر شونده که برای تقدیر میروند
ترکیب به گونهای انتخاب شود که هماهنگی بین انها مشکل نباشد.
اطلاع رسانی و ثبت رخداد
اهمیت «ثبت و اطلاع رسانی» این اتفاق از آن جهت مهم است که هرچند این اتفاق کوچک است ولی ثبت
و اطلاع رسانی آن به بقیه، از این اتفاقِ کوچک، رویدادی بزرگ، مستمر، تاثیرگذار و تکرار شونده میسازد.
پس حتی المقدور گزارش مکتوب تهیه نموده و عکس، فیلم و صدای مراسم را ثبت و ضبط کنیم و آنها را در
شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته تا آنهایی که با ما همراه نبودند نیز بتوانند از این طریق همراه شوند.
در مراسم از چه سخن بگوییم؟
۱٫در طی گفتگویی صمیمانه با فرد تقدیر شونده، همدلی کنیم.
۲٫ گوش کردن به مشکلات وی در مسیر انجام اقداماتش از دیگر مواردی است که میتوان انجام داد.
۳٫ اعلام مراتب سپاس قلبی از تاثیر اقدامات مثبت وی، رکن اصلی این مراسم است.
۴٫ میتوانیم راهکارها و ایدههایی برای پیشبرد اهدافش ارائه کنیم
۵٫مراتب آمادگی خود را برای کمک به وی، در مسیری که پیش رو دارد اعلام کنیم.
۶٫ از او بخواهیم اگر این رخداد را شایسته و مطلوب تشخیص داد، آن را ترویج نموده و با پویش همراه شود


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.