هنرمندان

هنرمندان


هنرمندان (به ترتیب حروف الفبا)

خوشنویسی


منوچهر اسکندری

اسرافیل شیرچی

ذبیح‌الله شیرچی

خسرو شیرچی

محسن مجیدزاده م م روجا

محمدپور

خانلرزاده


نقاشی


اشکان جلالی

امیر امینی

امیر علی پیرزاد

امیر محمد پیرزاد

پریسا داودی

ترانه صادقیان

حامد صحیحی

حسین روانبخش

راضیه (مائده) ماکان

زهرا جعفری سیاووشانی

سمیرا اسکندرفر

شیوا معتمدی

فاطمه حسینعلی زاده

فاطمه کریم‌پور

کیانا عباسی

محیا قبادی

مریم بردباری

مریم صفایی

مریم صفایی

مصطفی داغمه چی

مکرمه قنبری

ملیحه فضلی

مهتاب نعمت‌اللهی

نازیلا شهنازی

نژلا معتمدی

نغمه حکام زاده

ویدا موسوی

طراحی


غزال امیری

مائده غلامی‌نتاج امیری

صبورا غلامی‌نتاج امیری


گروه هنری ترمه

(راضیه (مائده) ماکان، فاطمه حسینعلی زاده، پریسا داودی، مریم صفایی، کیانا عباسی، ملیحه فضلی، فاطمه کریم‌پور، ویدا موسوی، مریم صفایی، امیر محمد پیرزاد، امیر علی پیرزاد)


گروه هنری گردون

(ترانه صادقیان، نژلا معتمدی، اشکان جلالی، نغمه حکام زاده، مهتاب نعمت‌اللهی، محیا قبادی، نازیلا شهنازی، امیر امینی، مریم بردباری، سمیرا اسکندرفر، شیوا معتمدی، حامد صحیحی، زهرا جعفری، سیاووشانی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.