فراخوان تبرستان رویایی من در سال ۱۴۱۰

آرزو می کنم تا پیش از سال ۱۴۱۰ خورشیدی، بر سفره جشن تیرماسیزه شو، در خانه هر مازنی، یک جلد دیوان اشعار تبری امیر پازواری وجود داشته باشد و همه اعضای خانواده به خوبی به زبان مادری با هم گفتگو کنند.

شما نیز می توانید آرزوهای خود را ثبت کنید:
🌐 https://b2n.ir/mazanikayer

تا به یاری هم و به تدریج، رویاهایمان را بسازیم و زندگی کنیم.

🏹از کمان آرش تا شعر امیر پازواری و نیمای نامدار🎼

روز مازندران خجسته

📕 بنیاد امیرپازواری، به مشارکت کنندگان در این فراخوان، یک جلد کتاب امیرپازواری؛ عاشقانه ها و عارفانه ها اثر زنده یاد استاد محسن مجیدزاده (م م روجا) را هدیه خواهد نمود.

✒️ رویاها و آرزوهای خود برای زادگاه تان را ثبت کنید در 👇
https://b2n.ir/mazanikayer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.