خوشنویسی

خوشنویسی


اشعار منتخب  امیرپازواری  با  خوشنویسی  و تذهیب

 

 خوشنویس: استاد خسرو شیرچی

تذهیب: استاد ذبیح‌الله شیرچیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.