امیری‌خوانی

امیری‌خوانی


پویش خوانش کنزالاسرار امیر پازواری

پیام استاد کیوس گوران به پویش


پیام استادحجت الله حیدری سوادکوهی به پویش


تفالی به کنزالاسرار امیر توسط استاد سیروس مهدوی


استاد ابوالحسن خوشرو

خوانش ۱     خوانش ۲     خوانش ۳


استاد حسین طیبی


استاد علی گل‌پور


استاد حسین علمباز

خوانش یک  خوانش دو


استاد فرهود جلالی کندلوسی


استاد محمود جوادیان کوتنایی


استاد داوود کیاقاسمی


استاد خسرو شیرچی


امیری خوانی استاد رضا دیوسالار


استاد مجید اسدی


استاد محمود شریفی

خوانش یک      خوانش دو


استاد علی امیرقاسمی


استاد سیدحسین موسوی میرکلایی


استاد حسن علی‌تبار


استاد قنبرزاده


استاد علی دیوسالار


سید محمد مهدی‌تبار


پویش خوانش کودکانه اشعار امیر پاوزاری


طاها نازک‌تبار

امیر محمد و امیرعلی  پیرزاد

خوانش ۱   خوانش ۲


ثنا رنگ‌چی و محمد نصیر غلامی‌نتاج امیری


مانلی ساداتی


محمد صدرا غلامی‌نتاج امیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.