امیرپژوهان

امیرپژوهان


امیر پژوه پیشکسوت استاد محسن مجیدزاده (م م روجا)


امیر پژوهان (به ترتیب حروف الفبا)

ابراهیم ابراهیم تبار


ابوالقاسم اسماعیل پور


یوسف الهی

حسن انوشه


محمود جوادیان کوتنایی


حجت الله حیدری سوادکوهی

 


علی ذبیحی


منوچهر ستوده


گیتی شکری


محمد عظیمی


اسدالله عمادی


نادعلی فلاح


شهرام قلی پور گودرزی


محمد کاظم گل‌باباپور


احمد محسن پور


دکتر جهانگیر نصری اشرفی


بیژن هنری کار


نصر الله هومند


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.