امیری خوانی به عنوان میراث ناملموس فرهنگی، ثبت ملی شد

بر اساس اعلام دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آواز امیری خوانی ، از استان مازندران، به عنوان میراث ناملموس فرهنگی ، سه شنبه ۱۶ دیماه ۱۳۹۹ در فهرست آثار ملی ثبت شد.
ادامه مطلب