گزارش عملکرد ستاد مردمی مبارزه با کرونا امیرکلا

ستاد مردمی مبارزه با کرونا امیرکلا در اوایل شیوع این بیماری در استان مازندران در 20اسفند ماه  1398 و توسط خیرین و داوطلبان سلامت، موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد شهر ، من جمله کانون توسعه پایدار امیرکلا به صورت خودجوش، آغاز به کار کرد و در زمان کوتاهی فعالیتهای داوطلبانه خود را در زمینه های مختلف مبارزه با این بیماری، گسترش داد. گزارش تفصیلی عملکرد یک ما...
ادامه مطلب