جمع‌آوری امضاء جهت حمایت از ثبت دوتار تبری در یونسکو

دوتار تبری
جمع‌آوری امضاء جهت حمایت از ثبت دوتار تبری (دوتار مازندران) در یونسکو لطفا جهت امضاء روی پیوند زیر ضربه بزنید. و سپس بازنشر بدهید.https://www.karzar.net/55374 درصورت رسیدن به ۲ هزار امضاء مطالبه ما در دبیرخانه سازمان مورد نظر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ثبت رسمی می شود.#منفعل_نباشیم بنیاد امیر پازواری، حامی کنش‌گران توسعه خواه
ادامه مطلب