همایش ها

همایش‌ها


 

  1. همایش بزرگداشت امیرپازواری اداره کل فرهنگ و هنر مازندران ۱۳۵۴

  2. یادواره امیر پازواری، تهران  دانشگاه امیرکبیر ١٣٧۶

  3. یادواره امیر پازواری– اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران-١٣٧٧

  4. همایش بزرگداشت امیر پازواریبابلسر دانشگاه مازندران١٣٨٣

  5. دومین همایش ملی امیر پازواری– بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹

  6. همایش امیر شناسی و امیری خوانی «امیر پازواری» دانشگاه آزاد اسلامی بابل  ۱۳۹۳